PR

IIPImage JPEG2000: Free Software for Zoomable High Resolution Online Images!

Moravian Library and the OldMapsOnline.org project are proud to announce the release of a new version of the open-source IIPImage server software (http://help.oldmapsonline.org/jpeg2000/).

The freely available IIPImage software can be used for stunning online presentations of scanned documents, paintings, maps, books, newspapers, photographs or other high-resolution images on the web directly from JPEG2000 or TIFF files.

The new version allows direct publishing from JPEG2000 images to a wide variety of different client technologies based on AJAX, Adobe Flash or Silverlight. These include popular pan&zoom viewers based on Zoomify or Seadragon technology (including the Seadragon AJAX viewer and the Seadragon iPhone application) as well as it's own AJAX enabled IIPMooViewer. The documents provided by IIPImage can be displayed in any web browser and on a number of platforms - Windows, Mac, Linux or iPhone.

The software is primarily targeted at institutions who operate their own server connected to the Internet and who want to publish large collections of digital images directly from JPEG2000 or
TIFF files. Institutions who does not have the necessary infrastructure can follow our alternative tutorial at http://help.oldmapsonline.org/publish/ on how to achieve the same using standard web hosting and free software.

IIPImage is a light-weight client-server system for fast and efficient online viewing and zooming of ultra high-resolution images. It is designed to be bandwidth and memory efficient and usable over a slow Internet connection even on gigapixel sized images.
It is available for free, under an open source license (GNU GPL). We recommend installing
the software on a Linux (or other UNIX) server. We have prepared an easy to install binary package for Debian and Ubuntu with step-by-step instructions for installation.

JPEG2000 support has been implemented using the Kakadu library, which provides one of the fastest implementations of the JPEG2000 ISO standard and is redistributable for non-commercial use.

The enhancement of IIPImage was developed by the Moravian Library and the OldMapsOnline.org project with the support of grants from the Ministry of Culture of the Czech Republic.

The Moravian Library (http://www.mzk.cz/), based in Brno, Czech Republic, is a research institution and a legal deposit library. Project OldMapsOnline.org (http://www.oldmapsonline.org/) is a research project of the Moravian Library that aims to develop software to assist in the management, manipulation and visualisation of historical map collections on the web. The project team is designing online tools for publishing, collaborative georeferencing, annotation, 3D visualisation, accuracy analysis and geometadata specification for old maps.

For more information and for the IIPImage JPEG2000 software, see http://help.oldmapsonline.org/jpeg2000/.

--
The announcement can contain images:

IIPImage JPEG2000: software zdarma pro online publikování se zoom efektem

Moravská zemská knihovna v Brně a projekt OldMapsOnline.org oznamují vydání nové verze open-source software IIPImage (http://help.oldmapsonline.org/jpeg2000/).

Zdarma dostupný software IIPImage je vhodný především pro on-line prezentaci digitalizovaných map, knih, novin, obrazů, fotografií a dalších dokumentů naskenovaných ve vysokém rozlišení.

Nová verze umožňuje online publikování obrazů přímo ze souborů formátu JPEG2000 a podporuje oblíbené webové interaktivní prohlížečky založené na technologiích Zoomify a Seadragon.

K zobrazení digitalizovaných dokumentů stačí jakýkoli běžně používaný webový prohlížeč. K dispozici jsou prohlížečky založené na technologiích AJAX, Adobe Flash nebo Silverlight a dokonce i prohlížečka pro telefon iPhone.

Tento software je určen institucím, které mají k dispozici vlastní server připojený k síti Internet a chtějí zpřístupnit větší množství naskenovaných dokumentů přímo ze souborů ve formátu JPEG2000 nebo TIFF.
Pro instituce bez potřebné technické infrastruktury doporučujeme na adrese http://help.oldmapsonline.org/cz/publish/ alternativní jednodušší postup se zdarma dostupným software a s možností umístění prezentace na jakémkoli webovém serveru.

IIPImage je založen na architektuře klient-server umožňující rychlé on-line prohlížení a zvětšování obrázků i v extrémně vysokém rozlišení. Je navržen tak, aby fungoval také přes pomalé připojení k internetu a zobrazil bez potíží i gigapixelové obrázky. Je k dispozici pod open-source licencí GNU GPL. Využívá technologii FastCGI a je napsaný v programovacím jazyce C++. Instalovat jej doporučujeme na linuxový server. Pro instalaci je připraven Debian/Ubuntu balíček včetně podrobných instalačních instrukcí "krok za krokem".

IIPImage běží na serveru a generuje z velkého obrazu malé výseky (dlaždice) ve formátu JPEG, které pomocí vlastního protokolu (IIP - Internet Image Protocol) přenáší a rekonstruuje na straně klienta v jedné z podporovaných prohlížeček. Nově je emulován i protokol dlaždic Zoomify a Deep Zoom. Pro komfortní online přibližování a posouvání publikovaných obrázků je proto možné použít i jakoukoli prohlížečku postavenou na Zoomify nebo Deep Zoom technologii.

Podpory formátu JPEG2000 bylo dosaženo díky softwarové komponentě Kakadu, která obsahuje jednu z nejrychlejších implementací ISO standartu JPEG2000 a je možné ji zdarma distribuovat pro nekomerční použití.

Vývoj nové funkcionality software IIPImage byl proveden Moravskou zemskou knihovnou v Brně v rámci projektu OldMapsOnline.org s podporou grantů Ministerstva kultury České Republiky.

Moravská zemská knihovna v Brně (http://www.mzk.cz), je výzkumnou organizací a vědeckou knihovnou s právem celostátního poviného výtisku. Projekt OldMapsOnline.org (http://www.oldmapsonline.org) je výzkumný projekt Moravské zemské knihovny jehož cílem je vyvinout software určený ke správě, zpracování a vizualizaci sbírek historických map v prostředí Internetu. Projektový tým vyvíjí online nástroje pro publikování, kolaborativní georeferencování, annotace, 3D vizualizace, analýzy přesnosti a tvorbu geometadat pro staré mapy.

Více informací a vlastní software IIPImate JPEG2000 najdete na adrese:


Comments